PGS15 advies

De opslag van gevaarlijke stoffen vraagt om advies van een deskundige. Vaak zijn er meerdere mogelijkheden en dat vraagt om deskundig advies. Want vaak zijn er meerdere factoren waar je op moet letten. Waar kun je dan beter terecht dan bij de PGS15 specialisten.

Read More

Seveso advies

Onze Seveso adviseurs zijn specialisten in hun vak. Door jarenlange ervaring kunnen ze u bijstaan bij het opstellen van een PBZO of VR document of bij het uitwerken van Veiligheidsbeheersysteem. Ook verzorgen wij de externe audits op uw VBS zoals wij dat al voor veel bedrijven doen.

Read More

Omgevingsvergunning

Bij het aanvragen van een Omgevingsvergunning komt vaak veel meer bij kijken dan in eerste instantie lijkt. Dat vraagt om een goede begeleiding. Van een akoestisch onderzoek, bodem, stikstof, luchtkwaliteit; wij verzorgen het hele traject

Read More

Uw Arbo- en Milieu adviseur.

De VNCW Consultants zijn specialisten op het gebied van Arbo, PGS15, PGS37-2, Seveso en Omgevingsvergunning milieu.

 Laatste berichten.

GEVAARLIJKE STOFFEN ONDER DE OMGEVINGSWET

Op 1 januari 2024 is in Nederland de Omgevingswet (Ow) in gegaan. Deze wetgevingsrevolutie schudt de wetgeving rondom de leefomgeving flink op. Het zou eenvoudig beter worden, maar het lijkt enkel een andere verpakking. Onder de Ow verandert er het één en ander. Anders dan onder de Wet milieu- beheer (Wm) / Wet algemene bepalingen…Lees…

Het Belang van PGS15 in de Opslag van Gevaarlijke Stoffen

Verantwoordelijkheid, Veiligheid en PGS15: Een Onmisbare Combinatie Het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen vraagt niet alleen om nauwkeurige aandacht, maar ook om een diepgaande kennis van de regelgeving die de opslag van deze stoffen reguleert. In deze context is de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS15) van essentieel belang voor iedereen die betrokken is bij het…Lees…

ARIE informatiebijeenkomsten

De Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbeidsomstandighedenwet. De ARIE-regeling geldt voor bedrijven die werken met bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Als er bij ARIE-bedrijven iets mis gaat, kan dat grote gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. Per 1 januari 2023 is de herziene ARIE-regeling van kracht. Dit heeft gevolgen…Lees…

Herziene ARIE-regeling 2023

Omdat de overheid werknemers afdoende wil beschermen tegen zware ongevallen met gevaarlijke stoffen en de risico’s hierop wil beheersen is sinds 1 januari van dit jaar de nieuwe ARIE-regeling (Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) ingegaan. De nieuwe regeling heeft gevolgen voor zowel bedrijven die al ARIE-plichtig waren als bedrijven die dat nu worden. Naar verwachting zijn…Lees…

Minder overtredingen veiligheid bedrijven Rijnmond, maar wel meer boetes

De handhavingsjuristen van DCMR kregen in 2021 een aanzienlijk kleiner aantal handhavingszaken op het gebied van veiligheid bij bedrijven op hun bord. Dat blijkt uit cijfers van het team juristen van de afdeling Toezicht en Handhaving. Ook de Meldkamer registreerde een kleiner aantal grote incidenten in de Rijnmond. Het totaal aantal in 2021 behandelde handhavingszaken…Lees…

Internetconsultatie ARIE-regeling

Tot en met 6 oktober 2022 kunnen werkgevers, werknemers, OR- en arbodeskundigen reageren op een internetconsultatie voor de nieuwe opzet van de Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE-regeling). De herziene ARIE-regeling moet zware ongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomen en de risico’s erop beheersen. Beschrijvingen van verplichtingen in Arboregeling dienen gemoderniseerd te worden en aan te sluiten…Lees…

Chemie logistiek gaat Best practice Veiligheidsbeheerssystemen opstellen

Veel bedrijven die deel uitmaken van de logistieke keten kunnen hun veiligheidscultuur en de omgevingsveiligheid sterk verbeteren door een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) op te stellen en in te voeren. En juist deze logistiek vindt het heel lastig om een dergelijk systeem met alle onderdelen op te stellen. Dit mede omdat het BRZO (Besluit risico’s zware ongevallen)…Lees…

Overheid trekt extra 1,3 miljard uit voor waterstofprojecten

Bedrijven die deel uitmaken van de tweede golf van het IPCEI-waterstof traject kunnen van 1 tot 14 september dit jaar hun definitieve plannen aanleveren voor projecten voor waterstofproductie, om in aanmerking te komen voor subsidie. Dit betreft één van de twee golven waar in totaal € 1,385 miljard beschikbaar voor is. Nederland is voornemens deze…Lees…

OM vervolgt bedrijf voor opslaan van een gevaarlijke stof

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een bedrijf in de gemeente Eemsdelta het opslaan van een gevaarlijke CMR-stof zonder het hebben van de vereiste omgevingsvergunning. Het bedrijf zal voor dit feit vervolgd worden. Blootstelling aan deze CMR-stof kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten. Daarnaast is, gelet op de ernst van de situatie, een voorlopige maatregel opgelegd die…Lees…

Invoering omgevingswet opnieuw uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet wordt met ten minste drie maanden en mogelijk met zes maanden uitgesteld. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft dat dinsdag in een brief aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer meegedeeld. De minister beslist de komende weken of de Omgevingswet, die op 1 juli 2022…Lees…