PGS15 advies

De opslag van gevaarlijke stoffen vraagt om advies van een deskundige. Vaak zijn er meerdere mogelijkheden en dat vraagt om deskundig advies. Want vaak zijn er meerdere factoren waar je op moet letten. Waar kun je dan beter terecht dan bij de PGS15 specialisten.

Read More

BRZO advies

Onze BRZO adviseurs zijn specialisten in hun vak. Door jarenlange ervaring kunnen ze u bijstaan bij het opstellen van een PBZO of VR document of bij het uitwerken van Veiligheidsbeheersysteem. Ook verzorgen wij de externe audits op uw VBS zoals wij dat al voor veel bedrijven doen.

Read More

Omgevingsvergunning

Bij het aanvragen van een Omgevingsvergunning komt vaak veel meer bij kijken dan in eerste instantie lijkt. Ook een melding activiteitenbesluit vraagt om een goede begeleiding. Van een akoestisch onderzoek, bodem, stikstof, luchtkwaliteit; wij verzorgen het hele traject

Read More

Uw Arbo- en Milieu adviseur.

De VNCW Consultants zijn specialisten op het gebied van Arbo, BRZO, PGS15 en Omgevingsvergunning milieu.

 Laatste berichten.

Herziene ARIE-regeling 2023

Omdat de overheid werknemers afdoende wil beschermen tegen zware ongevallen met gevaarlijke stoffen en de risico’s hierop wil beheersen is sinds 1 januari van dit jaar de nieuwe ARIE-regeling (Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) ingegaan. De nieuwe regeling heeft gevolgen voor zowel bedrijven die al ARIE-plichtig waren als bedrijven die dat nu worden. Naar verwachting zijn…Lees…

Minder overtredingen veiligheid bedrijven Rijnmond, maar wel meer boetes

De handhavingsjuristen van DCMR kregen in 2021 een aanzienlijk kleiner aantal handhavingszaken op het gebied van veiligheid bij bedrijven op hun bord. Dat blijkt uit cijfers van het team juristen van de afdeling Toezicht en Handhaving. Ook de Meldkamer registreerde een kleiner aantal grote incidenten in de Rijnmond. Het totaal aantal in 2021 behandelde handhavingszaken…Lees…

Internetconsultatie ARIE-regeling

Tot en met 6 oktober 2022 kunnen werkgevers, werknemers, OR- en arbodeskundigen reageren op een internetconsultatie voor de nieuwe opzet van de Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE-regeling). De herziene ARIE-regeling moet zware ongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomen en de risico’s erop beheersen. Beschrijvingen van verplichtingen in Arboregeling dienen gemoderniseerd te worden en aan te sluiten…Lees…

Chemie logistiek gaat Best practice Veiligheidsbeheerssystemen opstellen

Veel bedrijven die deel uitmaken van de logistieke keten kunnen hun veiligheidscultuur en de omgevingsveiligheid sterk verbeteren door een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) op te stellen en in te voeren. En juist deze logistiek vindt het heel lastig om een dergelijk systeem met alle onderdelen op te stellen. Dit mede omdat het BRZO (Besluit risico’s zware ongevallen)…Lees…

Overheid trekt extra 1,3 miljard uit voor waterstofprojecten

Bedrijven die deel uitmaken van de tweede golf van het IPCEI-waterstof traject kunnen van 1 tot 14 september dit jaar hun definitieve plannen aanleveren voor projecten voor waterstofproductie, om in aanmerking te komen voor subsidie. Dit betreft één van de twee golven waar in totaal € 1,385 miljard beschikbaar voor is. Nederland is voornemens deze…Lees…

OM vervolgt bedrijf voor opslaan van een gevaarlijke stof

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een bedrijf in de gemeente Eemsdelta het opslaan van een gevaarlijke CMR-stof zonder het hebben van de vereiste omgevingsvergunning. Het bedrijf zal voor dit feit vervolgd worden. Blootstelling aan deze CMR-stof kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten. Daarnaast is, gelet op de ernst van de situatie, een voorlopige maatregel opgelegd die…Lees…

Invoering omgevingswet opnieuw uitgesteld

De invoering van de Omgevingswet wordt met ten minste drie maanden en mogelijk met zes maanden uitgesteld. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft dat dinsdag in een brief aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer meegedeeld. De minister beslist de komende weken of de Omgevingswet, die op 1 juli 2022…Lees…

Bepalen of een bedrijf een BEVI inrichting wordt te vaak overgeslagen

Het bedrijf Van Peperzeel BV uit Lelystad, dat oude accu's, batterijen en metaal inzamelt, moet misschien vertrekken van bedrijventerrein Larserpoort. Een besluit daarover valt binnenkort. Bij het bedrijf staat een grote bedrijfshal die bedoeld is voor de opslag van ongesorteerde batterijen, Li-ion batterijen van elektrische voertuigen en een Li-ion diepontladingsinstallatie. Vanwege deze opslag is de…Lees…

Nieuwe ARIE regeling in aantocht

Per 1 juli 2022 gaat in Nederland naar alle waarschijnlijk de huidige ARIE regeling wijzigen. Recent is de internetconsultatie van de nieuwe ARIE regeling afgerond. Reden van herziening is dat de regelgeving op een aantal punten niet goed handhaafbaar en gebruikersonvriendelijk is, waardoor de veiligheid en gezondheid van werknemers onvoldoende gewaarborgd kan worden. Deze punten…Lees…

Het begrip werkvoorraad in de PGS15

Onder een werkvoorraad verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen als genoemd in de PGS15 wordt verstaan: de voorraad verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die ten behoeve van de bedrijfsvoering/productie in een productieruimte/werkruimte of per procesinstallatie of afvulinstallatie is opgesteld.  Deze definitie uit de PGS15 roept echter nog wel wat vragen op. Reden voor een nadere uitleg.…Lees…