Per 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Op het gebied van communicatie met de omgeving gaat er voor bedrijven met die Omgevingswet wat veranderen. De wet spreekt over ‘participatie’. De Omgevingswet zegt over deze participatie: ‘het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden … bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit’. Met belanghebbenden bedoelt de wet burgers, vertegenwoordigers van bedrijven, professionals van maatschappelijke organisaties en bestuurders van overheden. Het is raadzaam daar als bedrijf een beleid op te gaan voorbereiden.

De wet geeft het bevoegd gezag en de initiatiefnemer de vrijheid eigen keuzes te maken voor de inrichting van het participatieproces. De locatie, het soort besluit, de omgeving en de betrokkenen zijn immers elke keer anders. Ook het moment waarop participatie start, verschilt per keer

Er zijn 4 fasen in een omgevingsproces. Voor overheden: de fasen van de beleidscyclus. Aan het begin van elke fase zoek je een nieuwe aanpak om het samenspel tussen de partijen passend te organiseren. Start elke fase daarom met het kompas. Hiermee vind je de richting voor een aanpak op maat. Hier komen de volgende vragen iedere keer bij ter sprake:

  1. Wat wil je bereiken?
  2. Waarom wil je samenwerken?
  3. Met wie wil je aan tafel?
  4. Wanneer wil je aan tafel?
  5. Hoe ga je samenwerken?
  6. Hoe weeg je de samenwerking?

De 4 fasen bestaan uit een idee, een plan, de realisatie en daarna de evaluatie. In de afbeelding is dit aangegeven met:

  1. We hebben een idee (idee)
  1. Wij maken een concreet plan (plan)
  2. We realiseren ons plan (realisatie)
  3. Bereiken we ons doel? (evaluatie)

Wil je nog voor het ingaan van de Omgevingswet nog een WABO omgevingsvergunning aanvragen? Dan kan in veel gevallen wel slim zijn. Het is in ieder geval raadzaam de communicatie met de omgeving te gaan voorbereiden. Bij het uitzetten van beleid op het gebied van Omgevingscommunicatie kunnen de adviseurs van VNCW Consultants u van dienst zijn.

De complete teksten Besluit activiteiten leefomgeving (bal), Besluit bouwwerken leefomgeving (bbl), Besluit kwaliteit leefomgeving (bkl), Omgevingsbesluit en het Invoeringsbesluit inzien? https://www.gevaarlijkestoffen.eu/product-categorie/arbo-en-milieu/