Op zoek naar een veiligheidsadviseur

Vervoert uw onderneming gevaarlijke stoffen of bent u afzender en laat u gevaarlijke stoffen vervoeren? Wellicht bent u op zoek naar een ADR Veiligheidsadviseur die u kan bijstaan.

De ADR is de code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Wanneer u een deelnemer bent aan de code dan dient u te beschikken over een ADR veiligheidsadviseur. Deze dient u bij vragen bij te staan, maar ook het wettelijk verplichte ADR jaarverslag op te stellen. Veel bedrijven kiezen er voor om hiervoor een externe adviseur in te schakelen. Vreemde ogen dwingen, bovendien betreft een specialisme welke voortdurend vraagt om bijscholing van kennis.

De transportwetgeving heeft de ADR tot wet gemaakt waarin staat “Elke onderneming waarvan de bedrijvigheid het verzenden of het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of het met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat,”

De adviseur heeft onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider in de eerste plaats tot taak om er, binnen de grenzen van de betrokken activiteiten van de onderneming, met alle mogelijke middelen en maatregelen voor te zorgen dat deze activiteiten gemakkelijker met inachtneming van de toepasselijke regelgeving en onder optimale veiligheidsvoorwaarden kunnen plaatsvinden.
Zijn aan de activiteiten van de onderneming aangepaste taken zijn in het bijzonder:

• nagaan of de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen worden nageleefd;
• de onderneming van advies dienen bij werkzaamheden die het vervoer van gevaarlijke goederen betreffen;
• een voor de bedrijfsleiding of in voorkomend geval voor een plaatselijke overheid bestemd jaarverslag opstellen over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen. Deze jaarverslagen worden vijf jaar bewaard en desgewenst ter beschikking gesteld van de nationale autoriteiten;

Ook op zoek naar een ADR Veiligheidsadviseur, neem dan contact met ons op.