De AGW, LBW en VRW vragen om een uitleg van de definities.

• Alarmeringsgrenswaarde (AGW)
De concentratie van een stof waarboven irreversibele of andere ernstige gezondheidsschade kan optreden door directe toxische effecten bij een blootstelling van 1 uur.
• Levensbedreigende waarde (LBW)
De concentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of een levensbedreigende aandoening door toxische effecten kan optreden binnen enkele dagen na een blootstelling van 1 uur.
• Voorlichtingsrichtwaarde (VRW)
De concentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door het merendeel van de blootgestelde bevolking hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte, snel reversibele gezondheidseffecten mogelijk zijn bij een blootstelling van 1 uur. Vaak is de concentratie waarbij blootgestelden beginnen te klagen over het waarnemen van de blootstelling.

OP de website http://www.rivm.nl/rvs/stoffenlijsten vind je een nadere duiding van de voorlichtingsrichtwaarde.