Nederland is een klein land met veel bedrijven op kleine oppervlakten. Daarbij is geluidsoverlast één van de meest voorkomende klachten. Voor het in kaart krijgen van de geluidsproductie zijn dan ook wettelijk eisen opgesteld en er zijn normen vastgelegd waaraan uw bedrijf zal moeten voldoen. Door een akoestisch onderzoek uit te laten voeren kunt u uw geluid in beeld brengen en deze vervolgens gebruiken voor uw bestemmingsplannen, vergunningen en andere juridische procedures. 

Om de geluidsemissies van uw bedrijf te bepalen, bespreken we met u de bedrijfsomstandigheden. In ons onderzoek vermelden we de activiteiten waarin het geluid plaatsvond (bijvoorbeeld het aantal vrachtautobewegingen en het aantal bewegingen met personenauto’s), waar het zich voordeed, de tijdsperiode of het geluid tonaal of impulsief was, en hoe lang de activiteit duurde. Geluid meten is vaak niet op locatie nodig. We kunnen veelal onze database gebruiken om bronnen te verkrijgen. Op basis van alle verzamelde gegevens stellen we een rekenmodel op. In overleg kunnen er door ons ook opleveringsonderzoeken (geluidsmetingen op locatie) uitgevoerd worden. Bij het uitvoeren van metingen moeten deze geluidsbronnen in gebruik zijn. 

Geïnteresseerd in het laten opstellen van een akoestisch onderzoek of het laten uitvoeren van een geluidsmeting op locatie? Neem gerust contact met ons op.

  Bedrijfsnaam

  Uw naam (verplicht)

  Uw functie

  Uw email (verplicht)

  Straatnaam

  Postcode+plaats

  Uw telefoonnummer

  Uw bericht