De AMvB’s bij de Omgevingswet gaan 1 juli 2016 in consultatie. Dit heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu laten weten aan de bestuurlijke en maatschappelijke partijen die bij de ontwikkeling van de Omgevingswet zijn betrokken, waaronder de VNG.

De inspraaktermijn loopt vanwege de vakantieperiode langer door, namelijk tot 1 oktober.

Tijdens de preconsultatie zijn meer dan 6000 unieke punten ingebracht. Het ministerie wil de tijd tot 1 juli gebruiken om de reacties te verwerken en er met de inbrengers over in gesprek te gaan.

Daarna zullen de AMvB’s formeel in consultatie worden gebracht en worden besproken in de Tweede Kamer.

Gevolgen consultatie aanvullingswetten en invoeringswet

De definitieve startdatum van de consultatie van de AMvB’s heeft ook consequenties voor de start van de consultatie van de aanvullingswetten geluid, bodem, grond en natuur en van de invoeringswet.

Juridische routekaart
De nieuwe planning is verwerkt in de juridische routekaart. https://vng.nl/juridische-routekaart