De Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbeidsomstandighedenwet. De ARIE-regeling geldt voor bedrijven die werken met bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Als er bij ARIE-bedrijven iets mis gaat, kan dat grote gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van werknemers.

Per 1 januari 2023 is de herziene ARIE-regeling van kracht. Dit heeft gevolgen voor bedrijven die al ARIE-plichtig waren én voor bedrijven die door de herziening voor het eerst ARIE-plichtig zijn geworden. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan zich voorstellen dat dit de nodige vragen oproept. Veelgestelde vragen beantwoorden ze op hun website: Vraag en antwoord ARIE-regeling.

Tijdens twee informatiebijeenkomsten geeft de Arbeidsinspectie een nadere, praktische toelichting op de herziene ARIE-regeling. Ze onderzoeken samen wat werkt (en wat niet), wat er nodig is om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en welke rol de Nederlandse Arbeidsinspectie hierin kan spelen.

https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/Informatiebijeenkomsten-ARIE-regeling