Auditen van het VBS
Nederland telt ongeveer 400 bedrijven die onder het BRZO vallen. Daarnaast vallen bijna evenveel bedrijven die niet onder het BRZO vallen wel onder de ARIE regeling. Bij elkaar moeten tussen de 700 en 800 bedrijven over een VBS (Veiligheidsbeheersysteem) beschikken en dat worden er steeds meer.. De beoordeling van een VBS, dus het auditen van het VBS, op inhoud en naleving kan het beste uitgevoerd worden door BRZO experts.

Het VBS kent de volgende elementen, welke wij voor u kunnen auditen:
 i – organisatie en het personeel
ii – identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen
iii – controle op de exploitatie
iv – wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen
 v – planning voor noodsituaties
vi – het toezicht op de prestaties
vii – controle en analyse

De adviseurs van VNCW Consultants zijn ervaren BRZO specialisten en auditors die u met raad en daad kunnen bijstaan. Door hun ervaring kunnen zij de interne audits bij u verzorgen op het gebied van BRZO. Hiermee vergroot u de veiligheid binnen uw bedrijf en verbetert de kwaliteit van uw VBS. Door de onafhankelijke rol blijven ‘vreemde ogen dwingen’ en worden uw processen beoordeeld, hetgeen een verplichting is vanuit de BRZO. Tevens bent u ook beter voorbereid op de BRZO audits.

Neem contact op en laat het auditen van het VBS aan ons over. Wilt u geen audits, maar alleen BRZO advies, dan verzorgen we dat natuurlijk ook..