Beleidsplan crisiscommunicatie

Stel uw risicocommunicatie strategie vast

Door het opstellen van een Beleidsplan risicocommunicatie zijn bedrijven beter in staat in een crisis vlot en doordacht te communiceren. In het beleidsplan werken we de communicatiestructuur en strategie uit, stellen we uw communicatieboodschappen op en stellen we de communicatielijsten op.

Binnen de communicatiestrategie en - structuur stellen we vast welke crisissituaties zich voor kunnen doen. Hierop stellen we een strategie vast waarbinnen keuzes gemaakt worden wie welke communicatie op zich zal nemen.

Tevens wordt een koppeling gemaakt met bestaande communicatieplannen zoals een bedrijfsnoodplan, een eventueel business contingency plan, een aanvalsplan etc. Vervolgens stellen we vast welke boodschappen gecommuniceerd worden: persberichten en andere boodschappen. Vervolgens zorgen we voor een actuele contactenlijst zodat er bij een crisis met korte lijnen gecommuniceerd kan worden.

Kortom: met een beleidsplan crisiscommunicatie zorgen we voor een duidelijke communicatiestrategie, heldere boodschappen en actuele lijst met contacten. Zorg dat ook u voorbereid bent op een crisis en wacht niet tot het te laat is.

Ja, wij willen een Beleidsplan crisiscommunicatie laten opstellen.

Bedrijfsnaam

Uw naam (verplicht)

Uw functie

Uw email (verplicht)

Straatnaam

Postcode+plaats

Uw telefoonnummer

Uw bericht