Het bedrijf Van Peperzeel BV uit Lelystad, dat oude accu’s, batterijen en metaal inzamelt, moet misschien vertrekken van bedrijventerrein Larserpoort. Een besluit daarover valt binnenkort. Bij het bedrijf staat een grote bedrijfshal die bedoeld is voor de opslag van ongesorteerde batterijen, Li-ion batterijen van elektrische voertuigen en een Li-ion diepontladingsinstallatie. Vanwege deze opslag is de onderneming een zogenaamde Bevi, dit staat voor Besluit externe veiligheid inrichtingen en dat is op dit bedrijfsterrein niet toegestaan.

Er is door het bedrijf en ook de gemeente nooit rekening gehouden met het feit dat het hier om een zogenoemde Bevi (Besluit externe veiligheid inrichtingen) gaat. Bij dit soort bedrijven moeten extra voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen om risico’s voor de omgeving te beperken. Bedrijventerrein Larserpoort is een gebied waar een Bevi niet is toegestaan. Of een bedrijf een Bevi inrichting is werd in het verleden en ook tegenwoordig nog niet goed beschouwd door zowel bedrijven als gemeenten.

Bent u op zoek naar ondersteuning in het bepalen of uw bedrijf BEVI inrichting is of in invulling van de verplichtingen. Contact ons.