Wanneer u een WABO omgevingsvergunning aanvraagt kan het vereist zijn dat u een Bodem Risico Checklist conform de NRB 2012 moet aanleveren. Als specialist kunnen wij dit voor u verzorgen.

In de NRB 2012 is opgenomen in welke BRCL-categorie een activiteit of bedrijfsproces valt en welke bodembeschermende voorzieningen daarbij horen volgens de best bestaande technieken (BBT) om een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren. Bodembeschermende voorzieningen moeten zo zijn uitgevoerd dat het morsen/lekken (spills) van bodembedreigende vloeistoffen effectief wordt opgevangen en opgeruimd. De constructies moeten als doel het doordringen van bodembedreigende stoffen naar de bodem tegen te gaan. Het kunnen vloeistofdichte-, vloeistofkerend voorzieningen zijn, lekbakken of opvangbassins. Deze voorzieningen moeten altijd in combinatie met de daarbij behorende maatregelen worden toegepast. Dit betekent tevens dat ze bestand moeten zijn tegen de inwerking van de stof en genoeg opvangcapaciteit bieden.

Wilt u een Bodem Risico Checklist conform de NRB 2012 laten opstellen neem dan contact met ons op. Onze specialisten zijn u graag van dienst.