Bodem Risico Checklist (BRC)

Wanneer u een WABO omgevingsvergunning aanvraagt kan het vereist zijn dat u een Bodem Risico
Checklist conform de NRB 2012 moet aanleveren. Als specialist kunnen wij dit voor u verzorgen.
In de NRB 2012 is opgenomen in welke BRCL-categorie een activiteit of bedrijfsproces valt en welke
bodembeschermende voorzieningen daarbij horen volgens de best bestaande technieken (BBT) om een
verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren. Bodembeschermende voorzieningen moeten zo zijn uitgevoerd
dat het morsen/lekken (spills) van bodembedreigende vloeistoffen effectief wordt opgevangen en
opgeruimd. De constructies moeten als doel het doordringen van bodembedreigende stoffen naar de
bodem tegen te gaan. Het kunnen vloeistofdichte-, vloeistofkerend voorzieningen zijn, lekbakken of
opvangbassins. Deze voorzieningen moeten altijd in combinatie met de daarbij behorende maatregelen worden toegepast.
Dit betekent tevens dat ze bestand moeten zijn tegen de inwerking van de stof en genoeg opvangcapaciteit bieden.

Wilt u een Bodem Risico Checklist conform de NRB 2012 laten opstellen neem dan contact met ons op. Onze specialisten zijn u graag van dienst

Download Free Icon  – download leaflet