Het BRZO onderscheidt typen scenario’s. Het gaat daarbij om de volgende typen:

• Installatiescenario: een installatiescenario is een reeks opeenvolgende gebeurtenissen tussen basisoorzaak en directe oorzaak die leidt tot het vrijkomen van een gevaarlijke stof uit een installatie en resulteert in een zwaar ongeval.

• Geloofwaardig scenario: een beschrijving van de aard, en de omvang, het verloop in de tijd en de bestrijding of de beheersing van een brand of een ongeval op het terrein van de inrichting die gegeven de aard van de installatie of de inrichting, rekening houdend met de daarin aangebrachte preventieve voorzieningen, als reëel en typerend voor de inrichting wordt geacht.

• Maatgevend scenario: een scenario waarmee inzicht wordt verkregen in de situaties die mede bepalend zijn voor de omvang, materieel en materiaal van de bedrijfsbrandweer. Een maatgevende scenario wordt geselecteerd uit de set van geloofwaardige scenario’s.

• Brandweerscenario: een brandscenario is een theoretische beschrijving van een reëel voorstelbare brand aan de hand van een aantal vooraf geselecteerde factoren die de ontwikkeling en het verloop van een brand (en rook) bepalen met als uitkomst de gevolgen van deze brand voor de personen in het gebouw of voor een installatie, de inventaris van het gebouw en het gebouw en de installatie zelf

• Rampscenario een scenario waarmee inzicht wordt verkregen in de grootste effecten van een zwaar ongeval dat als gevolg van de activiteiten op het terrein van de inrichting kan optreden.

Het BRZO onderscheidt typen scenario’s volgens bovenstaande opsomming.