BRZO specialist

Bent u op zoek naar begeleiding in het kader van de BRZO?

ChemischHet BRZO (Besluit risico’s zware ongevallen) is de Nederlandse implementatie van de Europese Seveso-richtlijn. Het BRZO integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding in één juridisch kader. Doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het Brzo stelt hiertoe eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. Daarnaast wordt in het besluit de wijze geregeld waarop de overheid daarop moet toezien.

Periodiek vinden BRZO inspecties bij de bedrijven plaats die onder het besluit vallen. Deze inspecties hebben ten doel bedrijven te toetsen op wettelijke verplichtingen. Deze inspecties worden door de bedrijven vaak als pittig ervaren. Vaak is de methodiek van vragen stellen en het vinden van hiaten een specialisme is van de inspecteurs. Bedrijven zijn daar niet op voorbereid. Dan is het handig om niet alleen te staan. VNCW Consultants kunnen u bijstaan tijdens de BRZO inspecties. Want met enige ondersteuning bent u net wat weerbaarder. Wij stellen daarbij wel duidelijk dat het uw bedrijfsbeleid en daarmee veiligheidsbeleid is.

Op 1 juni 2015 is de BRZO 2015 / Seveso III in werking getreden. Ook voor de implementatie en vaststellen van de gevolgen kunnen de adviseurs van VNCW Consultants u als geen ander bijstaan.

Download Free Icon  – download leaflet

.

Ja, wij zoeken BRZO begeleiding. Neem contact met ons op.

Bedrijfsnaam

Uw naam (verplicht)

Uw functie

Uw email (verplicht)

Straatnaam

Postcode+plaats

Uw telefoonnummer

Uw bericht