Per 1 juli 2022 gaat in Nederland naar alle waarschijnlijk de huidige ARIE regeling wijzigen. Recent is de internetconsultatie van de nieuwe ARIE regeling afgerond. Reden van herziening is dat de regelgeving op een aantal punten niet goed handhaafbaar en gebruikersonvriendelijk is, waardoor de veiligheid en gezondheid van werknemers onvoldoende gewaarborgd kan worden. Deze punten

Per 1 juli 2022 gaat de huidige ARIE regeling vervallen. Valt u nu al onder de regeling of wilt u zich alvast voorbereiden op de wijziging dan kunnen de adviseurs van VNCW Consultants u hierbij van dienst zijn. Een bedrijf of inrichting dient zich te melden als zijnde ARIE-plichtig, indien uit de aanwijssystematiek blijkt dat