Tot en met 6 oktober 2022 kunnen werkgevers, werknemers, OR- en arbodeskundigen reageren op een internetconsultatie voor de nieuwe opzet van de Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE-regeling). De herziene ARIE-regeling moet zware ongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomen en de risico’s erop beheersen. Beschrijvingen van verplichtingen in Arboregeling dienen gemoderniseerd te worden en aan te sluiten

Bedrijven die deel uitmaken van de tweede golf van het IPCEI-waterstof traject kunnen van 1 tot 14 september dit jaar hun definitieve plannen aanleveren voor projecten voor waterstofproductie, om in aanmerking te komen voor subsidie. Dit betreft één van de twee golven waar in totaal € 1,385 miljard beschikbaar voor is. Nederland is voornemens deze

Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een bedrijf in de gemeente Eemsdelta het opslaan van een gevaarlijke CMR-stof zonder het hebben van de vereiste omgevingsvergunning. Het bedrijf zal voor dit feit vervolgd worden. Blootstelling aan deze CMR-stof kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten. Daarnaast is, gelet op de ernst van de situatie, een voorlopige maatregel opgelegd die

De AMvB’s bij de Omgevingswet gaan 1 juli 2016 in consultatie. Dit heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu laten weten aan de bestuurlijke en maatschappelijke partijen die bij de ontwikkeling van de Omgevingswet zijn betrokken, waaronder de VNG. De inspraaktermijn loopt vanwege de vakantieperiode langer door, namelijk tot 1 oktober. Tijdens de preconsultatie zijn

Per 1 januari a.s. wordt het Activiteitenbesluit aangepast. Het Activiteitenbesluit wordt uitgebreid met een groot aantal nieuwe inrichtingen en activiteiten zoals: • het smelten en gieten van non-ferrometalen; • die van ziekenhuizen; • de productie van petfood; • de productie van houtproducten van vezels en houtplaatproducten; • de kleinschalige activiteiten (breken, malen, zeven, drogen) van mergel, zand, grind

Het concept van de PGS15 editie 2015 is door de NEN vrij gegeven. Ook in deze versie zijn flink wat zaken gewijzigd. Voor een overzicht. Klik hier.

Nieuwe structuur VBS elementen in de BRZO 2015 De Seveso III heeft er toe geleidt dat de VBS elementen in de BRZO2015 is aangepast. Inrichtingen dienen op basis van het BRZO 2015 een veiligheidsbeheerssysteem in te voeren en werkend te houden. De uitwerking in de wetgeving is summier en biedt ruimte voor verschillen in interpretatie.