Een stikstofrapportage en AERIUS berekening bij uw vergunningsaanvraagAERIUS zorgt voor inzicht bij de vergunningsaanvraag bij alle sectoren die stikstof uitstoten: landbouw, industrie en verkeer & vervoer. AERIUS rekent de emissie van stikstof door naar depositie op Natura 2000-gebieden.  Bij uw vergunningsaanvraag dient u een stikstofrapport / AERIUS berekening mee in te dienen.

Met het rekeninstrument AERIUS wordt dus voor ieder natuurgebied berekend hoeveel ontwikkelingsruimte beschikbaar is. Het bevoegd gezag gebruikt AERIUS bij het beoordelen van

de aanvraag voor een vergunning. U dient bij een vraag de rapportage / berekening mee in te dienen. De ontwikkelingsruimte voor een verleende vergunning wordt opgenomen in AERIUS Register, zodat deze niet nog eens kan worden toegedeeld. Het bevoegd gezag bestaat hier uit de twaalf

provincies en de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken.

Ook bij het aanvragen van een Wet Natuurbescherming kunnen wij u van dienst zijn. Echter is het eerst vaststellen van de stikstofdepositie / Aeriusberekening de eerste stap. Mocht er overschrijding van de depositie zijn: er ligt een uitspraak van de rechtbank dat als via een ecologisch onderzoek in afdoende mate wordt onderbouwd waarom een beperkte toename in stikstofdepositie niet leidt tot significante schade op het te beschermen natuurgebied er geen vergunning Wnb noodzakelijk is.

  Ja, wij willen een stikstofdepositie / Aeriusberekening laten uitvoeren.

  Bedrijfsnaam

  Uw naam (verplicht)

  Uw functie

  Uw email (verplicht)

  Straatnaam

  Postcode+plaats

  Uw telefoonnummer

  Uw bericht