Een paar maanden geleden kondigde minister Schult aan dat de planning van de Omgevingswet opnieuw uitgesteld zou worden. De nieuwe datum van inwerkingtreding heeft ze nu bekend gemaakt en wordt 1 januari 2021. Deze datum is in goed overleg met de provincies, gemeenten en waterschappen vastgesteld. Deze nieuwe datum heeft geen gevolgen voor de einddatum van de transitie, welke op 2029 ligt.

De reden voor de uitstel is dat er meer tijd nodig is om de wetgeving zorgvuldig te kunnen afronden. Het gaat om een grote wetgevingsoperatie met verschillende onderdelen die gelijktijdig worden ontworpen, zoals de ministeriële regeling, invoeringsregelgeving en de vier Aanvullingswetten. Ook diverse PGS-en worden op dit moment herzien in nieuwe stijl. Ook die trajecten gaan langer duren

Alles is erop gericht om de nieuwe datum van inwerkingtreding te halen. Tegelijkertijd zijn er onzekerheden waarop het ministerie beperkt of niet kan sturen. De planning zal daarom ieder jaar worden getoetst op haalbaarheid, waarbij bekeken wordt of er extra inspanningen nodig – en mogelijk zijn om de datum van 1 januari 2021 te halen.