Op 1 januari van dit jaar is de nieuwe ARIE regeling in gegaan. Valt u nu al onder de regeling of wilt u zich alvast voorbereiden op de wijziging dan kunnen de adviseurs van VNCW Consultants u hierbij van dienst zijn.

Een bedrijf of inrichting dient zich te melden als zijnde ARIE-plichtig, indien uit de aanwijssystematiek blijkt dat het bedrijf of inrichting onder de ARIE-regeling valt.

Bedrijven die op grond van de aanwijssystematiek onder de herziene ARIE-regelgeving komen te vallen, zullen een aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie inzake de beheersing van de risico’s van zware ongevallen moeten uitvoeren, waarbij de gevaren en risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen systematisch geïdentificeerd en geëvalueerd en schriftelijk worden vastgelegd. Ook de scenario’s voor mogelijke zware ongevallen worden hierin schriftelijk vastgelegd (net zoals bij BRZO bedrijven).

Verder dient ieder ARIE-plichtig bedrijf of inrichting ten behoeve van de planning voor noodsituaties een intern noodplan op te stellen, dat wordt gebaseerd op de risico-inventarisatie en –evaluatie en de op grond daarvan getroffen maatregelen.

Daarnaast zullen ARIE-bedrijven een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) moeten opstellen. Het VBS is een managementsysteem op het gebied van beheersing van veiligheidsrisico’s. Het VBS bestaat uit zeven elementen en een onderdeel waarin de koppeling wordt beschreven tussen het algemene beheerssysteem, het veiligheidsbeheerssysteem en het preventiebeleid (dit is verder uitgewerkt in de Arboregeling). Doelstelling van het VBS is dat er continue verbetering gerealiseerd wordt op het gebied van veiligheid.

Heeft u ondersteuning nodig met de implementatie van de huidige of toekomstige regeling? Dan bent u met VNCW Consultants aan het juiste adres.

 

Voor meer informatie neem contact met ons op:

  Bedrijfsnaam

  Uw naam (verplicht)

  Uw functie

  Uw email (verplicht)

  Straatnaam

  Postcode+plaats

  Uw telefoonnummer

  Uw bericht