Recentelijk verscheen de PGS37-2; de nieuwe norm voor de opslag van lithium-ion houdende energiedragers. Hoewel er nu meer duidelijk is roept het veel vragen op en het is begrijpelijk dat u op zoek bent naar een adviseur.

De PGS 37-2 is van toepassing op de opslag van lithium-houdende energiedragers (cellen, batterijen of accu’s) zoals genoemd in tabel A van hoofdstuk 3.1 van het ADR. Aan lithium-houdende energiedragers zijn diverse type gevaren verbonden, zoals: gevaren van het instabiel worden van de energiedrager, gevaren van het vrijkomen van de elektrolyt en elektrische gevaren.  De PGS 37-2 richt zich op de specifieke gevaren van de opslag van lithium-houdende batterijen. Er is een onderscheid gemaakt naar de staat van de energiedragers die worden opgeslagen en het soort opslagvoorziening (omvang en type opslag).

Bent u op zoek naar een PGS37-2 adviseur, neem dan contact met ons op.