De PGS37-2; de nieuwe norm voor de opslag van lithium-ion houdende energiedragers is gepubliceerd. En hoewel er nu meer duidelijk is roept het tegelijkertijd veel vragen op en het is begrijpelijk dat u op zoek bent naar een adviseur.

De PGS 37-2 is van toepassing op de opslag van lithium-houdende energiedragers (cellen, batterijen of accu’s) zoals genoemd in tabel A van hoofdstuk 3.1 van het ADR. Aan lithium-houdende energiedragers zijn diverse type gevaren verbonden, zoals: gevaren van het instabiel worden van de energiedrager, gevaren van het vrijkomen van de elektrolyt en elektrische gevaren.  De PGS 37-2 richt zich op de specifieke gevaren van de opslag van lithium-houdende batterijen.

Het primaire gevaar verbonden aan de opslag van lithiumhoudende energiedragers is het kunnen optreden van een zogeheten thermal runaway.

Een thermal runaway is een ongecontroleerde toename in temperatuur, als gevolg van een grotere warmteproductie dan warmteafvoer. De temperatuurtoename is bij een thermal runaway het gevolg van een positief feedbackmechanisme. Hierbij leidt een toename in de temperatuur tot een toename van de reactiesnelheid en bijgevolg (in het geval van bijvoorbeeld een exotherme reactie) tot een toename van de warmteproductie.

In de PGS37-2, de richtlijn voor lithium batterijen is een onderscheid gemaakt naar de staat van de energiedragers die worden opgeslagen en het soort opslagvoorziening (omvang en type opslag).

Bent u op zoek naar een PGS37-2 adviseur, neem dan contact met ons op.