Met de komst van de Omgevingswet is behoorlijk veel veranderd en dat vraagt om deskundige begeleiding. Als adviesbureau vragen wij vergunningen namens veel bedrijven aan. Hiervoor zijn wij gemachtigd. Wilt u dat wij voor u uw vergunning aanvragen? Dan dient u ons hiervoor ook te machtigen. Hoe doet u dat?

Login bij uw E-herkenning leverancier en zoek naar het tabblad ‘Ketenmachtigingen’ – Vervolgens ‘Leg een nieuwe ketenmachtiging’ of ‘afgeven’ (afhankelijk van uw leverancier) – Initieer één of meerdere nieuwe ketenmachtigingen – voeg machtiging toe – u geeft het KvK van VNCW Consultants op (53393910) – in het zoekscherm -/veld geeft u uw gemeente of zoekt u op – bij u gemeente selecteert u bijvoorbeeld ‘Vergunningenportaal gemeente.. ‘ – Vervolgens verstrekt u de machtiging.

Dank voor het verstrekken van de machtiging. Hiermee bespoedigd u uw toekomstige vergunningsaanvragen.