De WAV (Wet ammoniak en veehouderij) heeft kwetsbare en zeer kwetsbare gebieden gedefinieerd.

Provinciale Staten heeft op basis van de wet zeer kwetsbare gebieden aangewezen. Het gaat om gebieden die gevoelig zijn voor verzuring en/of vermesting die deel uitmaken van de provinciale EHS. In een zone van 250 meter rondom de zeer kwetsbare gebieden gelden beperkingen voor de (intensieve) veehouderijen. Vastgesteld door PS op 1 juli 2009; Vervolgens zijn er wijzigingen geweest die door PS zijn vastgesteld op 16 december 2009 en 16 februari 2011.

Wilt u als veehouder een WABO vergunning aanvragen? wij helpen u hier verder.