In verschillende gevallen kan de overheid u verplichten een luchtkwaliteitsonderzoek te laten uitvoeren. Dit kan voorkomen bij bijvoorbeeld een wijzigingen van een bestemmingsplan of een WABO vergunningsaanvraag. Het doel van het luchtkwaliteitsonderzoek is het bepalen van de concentraties luchtverontreinigende stoffen in de omgeving. Dit zijn de concentraties voor de stoffen PM10 en PM2,5 (fijn stof) en NO2. Deze concentraties toetsen wij aan de grenswaarden zoals deze zijn opgenomen in de Wet milieubeheer.

Bij het uitvoeren van luchtkwaliteitsonderzoek wordt dus een kwantitatief inzicht gegeven in luchtemissies en luchtkwaliteit. Een luchtkwaliteitsonderzoek kan ook nodig zijn als er veranderingen in de vergunning zijn die de luchtemissies beïnvloeden.  Het onderzoek voeren wij uit met de STACKS-. Dit pakket is gebaseerd op het STACKS+ rekenhart van de KEMA. In het onderzoek beschouwen wij zowel de directe als indirecte invloed op de luchtkwaliteit. De directe invloed zijn de activiteiten binnen de inrichtingsgrens. De indirecte invloed gaat over de emissie van het verkeer van en naar de inrichting.

Wilt u ook een luchtkwaliteitsonderzoek door ons laten opstellen? Informeer naar een offerte.

  Ja, wij willen een luchtkwaliteitsonderzoek laten opstellen.

  Bedrijfsnaam

  Uw naam (verplicht)

  Uw functie

  Uw email (verplicht)

  Straatnaam

  Postcode+plaats

  Uw telefoonnummer

  Uw bericht