Bedrijven die deel uitmaken van de tweede golf van het IPCEI-waterstof traject kunnen van 1 tot 14 september dit jaar hun definitieve plannen aanleveren voor projecten voor waterstofproductie, om in aanmerking te komen voor subsidie. Dit betreft één van de twee golven waar in totaal € 1,385 miljard beschikbaar voor is. Nederland is voornemens deze subsidie te verlenen binnen de Europese IPCEI 1 waterstof (Important Projects of Common European Interest). Voor de tweede golf is € 785 miljoen beschikbaar, verspreid over de jaren 2023 tot en met 2026. Voor de derde golf is € 600 miljoen beschikbaar, verspreid over de jaren 2023 tot en met 2027. De subsidieregeling voor de derde golf wordt later dit jaar gepubliceerd.

1 Een IPCEI is een geïntegreerd Europees project dat bestaat uit meerdere nationale projecten van bedrijven en/of onderzoeksinstellingen uit diverse EU-lidstaten die complementair zijn, synergie hebben en bijdragen aan strategische Europese doelen op het terrein van waterstof

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: ‘Om ervoor te zorgen dat Nederland in 2050 een duurzaam energie- en grondstofsysteem heeft, wil Nederland gebruik maken van waterstof als energiedrager. In 2030 willen we minimaal 3 tot 4 gigawatt aan elektrolyse-capaciteit in Nederland. Ook zijn importfaciliteiten en opslagcapaciteit nodig voor een goed functionerende waterstofmarkt. Het IPCEI-proces is belangrijk want het helpt met het vormen van Europese waardeketens. Met de IPCEI-deelname geven we een impuls aan de ontwikkeling van de bredere waterstofmarkt, en specifiek de productie en opschaling van de technologieën die nodig zijn voor ontwikkeling en toepassing van waterstof in de rest van de waterstofketen.’

Eerder dit jaar hebben projecten al subsidie kunnen aanvragen voor de eerste golf die gaat over technologie. Vandaag is de eerste grote mijlpaal in IPCEI-waterstof bereikt: de projecten in de eerste IPCEI-golf zijn genotificeerd. Dit betekent dat de deelnemende lidstaten de door hun aangemelde projecten steun mogen verlenen. Nederland is voornemens €21,7 miljoen te verlenen aan Nedstack om een fuel cell productiefaciliteit te realiseren.

De tweede golf richt zich op ‘decarbonisatie van de industrie’ en de derde golf op import- en infrastructuurprojecten. Er volgt ook nog een vierde golf dat zich richt op mobiliteit en transport. Mogelijk wordt IPCEI-waterstof later uitgebreid met aanvullende golven.

 

Bent u op zoek naar een adviesbureau om uw WABO omgevingsvergunning aan te vragen? Neem contact op.