De PGS6:2015 is gepubliceerd. Deze  handleiding is bedoeld om de regels toe te lichten, zoals die in het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 en de daarbij horende Regeling risico’s zware ongevallen zijn vastgelegd en die betrekking hebben op de verplichtingen voor bedrijven die onder het besluit vallen. Het gaat onder andere in op het veiligheidsrapport en het veiligheidsmanagementsysteem (VBS).

PGS 6:2016 betreft een volledige revisie van PGS 6:2006.De PGS 6 is opgesteld door het PGS 6 -team met daarin vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven. De VNCW was één van de mede-opstellers van deze PGS 6 uitgave. Zij zorgde er ondermeer voor dat de ook de PGS15 bedrijven zich in de handleiding zouden herkennen. Ook zorgde ze er voor dat er meer uitleg kwam over de inhoud van een VBS.

De PGS6 kunt u hier downloaden. Voor een BRZO specialist bent u bij ons aan het juiste adres. Vul hier uw gegevens in.

Het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) is onderdeel van de Nederlandse implementatie van de Richtlijn nr. 2012/18/EU van de Europese Unie van 4 juli 2012, ook wel Seveso
III genoemd. Seveso III richt zich op het beheersen van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.
De hoeveelheid en aard van gevaarlijke stoffen binnen een inrichting zijn bepalende factor en bij het vaststellen van de verplichtingen die het Brzo 2015 voor een inrichting met zich meebrengt.
Er zijn drie niveaus van verplichtingen te onderscheiden. Wanneer de omvang van de hoeveelheden gevaarlijke stoffen onder een bepaald niveau (drempelwaarde) blijft, zijn er geen verplichtingen. Wanneer het eerste niveau wordt overschreden, is een deel van de verplichtingen van toepassing. Wanneer het tweede hogere niveau wordt overschreden, zijn alle verplichtingen van toepassing. De inrichtingen die alleen het eerste niveau overschrijden, worden lagedrempelinrichtingen genoemd, en de inrichtingen die het tweede niveau overschrijden, zijn hogedrempelinrichtingen.