De Regeling risico’s zware ongevallen (RRZO) is geactualiseerd en gepubliceerd. Deze 2016 versie bevat de regels ter uitwerking van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015.

Er zijn verschillen ten opzichte van de RRZO 1999. Het RRZO:2016 vindt u op onze documenten pagina terug. Zie hier.