Ieder SEVESO bedrijf dient de risico’s op gestructureerde wijze in kaart te hebben gebracht. Voor het in kaart brengen zijn verschillende technieken. De Integrated scenario-analyse beoordeelt de risico’s op het gebied van Safety and Health, Environment, Finance and Reputation en is vooral een overzichtelijke techniek welke uitermate geschikt is voor de chemische logistiek.

Net zoals bij Swift of Fine & Kinney methode gaat men bij deze methodiek met een brainstormteam op gestructureerde wijze ‘wat – als’ vragen bedenken, die betrekking hebben op een gevaar of risico. Het gaat voornamelijk om mogelijke situaties die zich kunnen voordoen. De verschillende scenario’s worden binnen de chemische logistiek vervolgens gegroepeerd onder directe oorzaken en onder elkaar opgenomen in een excel blad, waarna achter iedere scenario lines of defense worden toegevoegd. Veiligheidsrisico’s worden vervolgens beoordeeld voor – en na toepassing van de lines of defense aan de hand van de Fine & Kinney methode. In het verlengde hiervan (Safety- en Health) worden ook de milieu-risico’s, financiële risico’s en Reputatie-rsico’s op beoordeeld.

Wilt u samen met ons  een Integrated Scenario analysis (SHEFR)© laten opstellen neem dan contact met ons op. Onze specialisten zijn u graag van dienst.