Tag Archives: installaties

Ageing thema voor BRZO bedrijven in 2017

In 2017 staat de veroudering van installaties hoog op de agenda van de inspecteurs bij de controle van BRZO bedrijven. Het begrip ageing heeft een brede betekenis, die niet alleen gaat over de ouderdom van systemen, maar ook over de identificatie en over de beheersing van de risico’s.

Voor BRZO bedrijven is het belangrijk om ageing herkenbaar in hun veiligheidsbeheersysteem terug te laten komen. Het onderwerp heeft invloed op veel verschillende VBS elementen en moet dan ook terug komen in verschillende topprocedures, beheersystemen en instructies.

Ageing kan gezien worden als veroudering van een installatie door corrosie, door slijtage, maar feitelijk gaat het om het onderliggende: het gaat vooral over wat je weet over het ontstaan van veroudering en hoe de installatie daadwerkelijk veranderd in de tijd. Dat begint met de inventarisatie van aanwezige apparatuur, de identificatie van alle onderdelen van die installaties en apparatuur op wat zou kunnen verouderen en op concrete tekenen van ouderdom  en het procedureel en in systematisch vastleggen van inspectiemomenten.

In de praktijk hebben veel bedrijf geen volledig zicht op de ouderdom van hun installaties of is de levensduur niet geïdentificeerd. Bedrijven die dit jaar nog met het onderwerp moeten beginnen, moeten haast maken. Het is al langer bekend dat er door de inspectiediensten op dit onderdeel geaudit gaat worden. Adviesbureau VNCW consultants ontwikkelde een audit op het onderwerp om bedrijven door te lichten en op weg te helpen door concreet handen en voeten te geven aan het onderwerp. klik hier voor meer info.

BRZO+ inspecteurs aan de slag met thema Ageing

In het Brzo 2015 is veroudering van installaties en corrosie (‘ageing’) als nieuw aandachtspunt opgenomen. Vanaf 2017 gaan de BRZO+ inspecteurs door het gebruiken van een nieuw inspectie- instrument het thema Ageing inspecteren. Dit instrument is ontwikkeld om ageing te inspecteren bij de reguliere inspecties op arbeidsveiligheid, brandveiligheid en milieuveiligheid. Dit past binnen de bestaande BRZO+ inspectiemethodieken. De meerwaarde van het thema Ageing is dat er zowel inhoudelijk als op systeemniveau op de onderwerpen wordt ingegaan. Er wordt op een gestructureerde wijze in relatie tot de VBS-elementen uit het Brzo 2015 bekeken. Hierdoor ontstaat op termijn een goed beeld over de mate van beheersing van de risico’s die verband houden met ageing binnen alle VBS elementen.

Wat is Ageing?

Ageing gaat niet alleen over hoe oud je equipment is. Het gaat vooral over wat je weet over haar staat en hoe deze verandert in de tijd. Ageing van installaties is het effect waarbij een component lijdt aan een of meer vormen van materiaal verslechtering en beschadiging (meestal, maar niet persé, geassocieerd met de leeftijd en bedrijfstijd). Hierdoor neemt de kans op falen met het verloop van de tijd toe.

Een definitie voor ageing is vastgesteld omdat het een zeer veelomvattend begrip is. De definitie is overgenomen van de Engelse Health and Safety Executive (HSE). De resultaten van de inspecties van het thema Ageing zullen op termijn leiden tot meer kennis en ervaring bij alle partijen.

Ook bij de Brzo-bedrijven zal naar verwachting de komende jaren een verdere ontwikkeling plaatsvinden om ageing-aspecten (in brede zin) herkenbaar in hun (veiligheids-) managementsysteem op te nemen. Bijvoorbeeld in hun managementsystemen voor onderhoud of operational integrity van al hun ‘assets’. Het kan eventueel leiden tot het bijstellen van het inspectie instrument Ageing.

Voorbereiden.

Als BRZO bedrijf kun je je goed voorbereiden door een audit uit te laten voeren door een BRZO specialist. Onze adviseurs zijn direct betrokken bij het tot stand komen van de PGS6. Klik hier voor meer informatie.