PGS15

Norm NEN6060 voor brandveiligheid grote brandcompartimenten. De norm voor de brandveiligheid grote brandcompartimenten is gepubliceerd. Het reken- en beslismodel ‘Beheersbaarheid van Brand’ is in 2007 ontwikkeld door het Ministerie van BZK. In datzelfde jaar bracht het Ministerie van VROM de ‘Handreiking grote brandcompartimenten’ uit. NEN 6060 ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten’ is een directe en integrale