Op 1 januari 2024 is in Nederland de Omgevingswet (Ow) in gegaan. Deze wetgevingsrevolutie schudt de wetgeving rondom de leefomgeving flink op. Het zou eenvoudig beter worden, maar het lijkt enkel een andere verpakking. Onder de Ow verandert er het één en ander. Anders dan onder de Wet milieu- beheer (Wm) / Wet algemene bepalingen

De invoering van de Omgevingswet wordt met ten minste drie maanden en mogelijk met zes maanden uitgesteld. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft dat dinsdag in een brief aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer meegedeeld. De minister beslist de komende weken of de Omgevingswet, die op 1 juli 2022

Per 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Op het gebied van communicatie met de omgeving gaat er voor bedrijven met die Omgevingswet wat veranderen. De wet spreekt over ‘participatie’. De Omgevingswet zegt over deze participatie: ‘het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden … bij het proces van de besluitvorming over een project

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 22 maart met een ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. Op 1 juli vorig jaar stemde de Tweede Kamer al in met de wet die een streep zet door complexe en versnipperde regelgeving. Minister Schultz van Haegen: “Dat er nu één wet komt voor de gehele leefomgeving is absoluut

De AMvB’s bij de Omgevingswet gaan 1 juli 2016 in consultatie. Dit heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu laten weten aan de bestuurlijke en maatschappelijke partijen die bij de ontwikkeling van de Omgevingswet zijn betrokken, waaronder de VNG. De inspraaktermijn loopt vanwege de vakantieperiode langer door, namelijk tot 1 oktober. Tijdens de preconsultatie zijn

Met de Omgevingswet vereenvoudigt de Nederlandse overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. Tijdstraject wetsvoorstel De minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft op 17 juni 2014 het wetsvoorstel ‘Omgevingswet’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Zowel de