WABO

PGS 29 ‘Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks’, is gepubliceerd. PGS 29 is van toepassing op inrichtingen met ten minste één verticale cilindrische bovengrondse stalen tank waarvan de bodem op een fundering rust. De richtlijn is van toepassing gedurende de gehele levensfase van de tank. PGS 29 geeft richtlijnen voor

Een concept van PGS 29 ‘Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks’ is door de NEN gepubliceerd en beschikbaar voor commentaar. Het betreft een herziene PGS richtlijn. De belangrijkste inhoudelijke en redactionele wijzigingen kunt u hier terugvinden. Het opstellen heeft plaatsgevonden in het PGS 29-team dat onderdeel is van de PGS-beheerorganisatie.