Aardbevingen komen wel degelijk voor in Nederland. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen twee typen aardbevingen: tektonische en geïnduceerde. Tektonische aardbevingen, ook wel natuurlijke aardbevingen genoemd, ontstaan door spanningen in de korst van de aarde. Deze komen met name voor in het zuiden van Nederland (Limburg). Geïnduceerde aardbevingen zijn aardbevingen ontstaan door menselijke activiteiten, zoals

Nieuwe structuur VBS elementen in de BRZO 2015 De Seveso III heeft er toe geleidt dat de VBS elementen in de BRZO2015 is aangepast. Inrichtingen dienen op basis van het BRZO 2015 een veiligheidsbeheerssysteem in te voeren en werkend te houden. De uitwerking in de wetgeving is summier en biedt ruimte voor verschillen in interpretatie.

Vraag: In SEVESO II konden we als het om spuitbussen ging uit gaan van ongeveer 30% van het gewicht van een spuitbus wat meetelde voor de vaststelling. Dit zou nu, met de komst van SEVESO III veranderd zijn naar 100% van de netto inhoud. Is dat juist? In Seveso II waren aerosolen (spuitbussen) ingedeeld als

Actualisatie PGS6 van start.   Met de nieuwe BRZO versie 2015 in aantocht werd het ook tijd het actualisatie traject voor de PGS6 in gang te zetten. Onder regie van de NEN is in februari het herschrijven van de PGS6, de handleiding hoe de BRZO 2015 en seveso III te interpreteren, van start gegaan.