Ieder SEVESO bedrijf dient de risico’s op gestructureerde wijze in kaart te hebben gebracht. Voor het in kaart brengen zijn verschillende technieken. De Integrated scenario-analyse beoordeelt de risico’s op het gebied van Safety and Health, Environment, Finance and Reputation en is vooral een overzichtelijke techniek welke uitermate geschikt is voor de chemische logistiek. Net zoals

Tot en met 6 oktober 2022 kunnen werkgevers, werknemers, OR- en arbodeskundigen reageren op een internetconsultatie voor de nieuwe opzet van de Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE-regeling). De herziene ARIE-regeling moet zware ongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomen en de risico’s erop beheersen. Beschrijvingen van verplichtingen in Arboregeling dienen gemoderniseerd te worden en aan te sluiten

In 2017 staat de veroudering van installaties hoog op de agenda van de inspecteurs bij de controle van BRZO bedrijven. Het begrip ageing heeft een brede betekenis, die niet alleen gaat over de ouderdom van systemen, maar ook over de identificatie en over de beheersing van de risico’s. Voor BRZO bedrijven is het belangrijk om