BRZO 2015Nieuwe structuur VBS elementen in de BRZO 2015

De Seveso III heeft er toe geleidt dat de VBS elementen in de BRZO2015 is aangepast. Inrichtingen dienen op basis van het BRZO 2015 een veiligheidsbeheerssysteem in te voeren en werkend te houden. De uitwerking in de wetgeving is summier en biedt ruimte voor verschillen in interpretatie. Meer duidelijkheid over de invulling van de VBS-elementen is gegeven in de NTA 8620. Men kan er ook voor kiezen een eigen structuur aan te houden waarbij de elementen als basis van het VBS worden gebruikt. Door per element een hoofdprocedure op te stellen waarin de essentiele onderdelen van het VBS element beschreven worden met daarin verwijzingen naar onderliggende procedures, werkinstructies en formulieren kan men overzichtelijk laten zien op welke wijze het VBS functioneert en dat het functioneert. De volledigheid van procedures en instructies in combinatie van het functioneren van het systeem laat het sluiten van de veiligheidscirkel zien.

De Seveso III / BRZO 2015 kent echter een andere structuur met VBS elementen in de BRZO 2015 dan we in de BRZO 1999 gewend waren:

Element I – De organisatie en het personeel.

Element II – De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen.

Element III – De controle op de exploitatie.

Element IV – De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.

Element V – Planning voor noodsituaties.

Element VI – Toezicht op prestaties.

Element VII – Controle en analyse.

Hulp nodig bij het inrichten van uw VBS? Neem contact met ons op.