Veiligheidsrapportage in het kader van de BRZO opstellen?

BRZOHet Besluit risico’s zware ongevallen 2015 is de Nederlandse implementatie van de Europese Seveso III-richtlijn. Het Brzo 2015 is sinds 8 juli 2015 van kracht. Met de wijziging van de Seveso III-richtlijn is aangesloten bij de nieuwe stoffenclassificatie (REACH en CLP-verordening). Door de nieuwe indeling van stoffen en mengsels kunnen bedrijven die tot dusver geen verplichtingen hadden, nu wel onder het Brzo 2015 vallen. Of andersom. Het BRZO:2015 stelt eisen aan bedrijven die op grote schaal met gevaarlijke stoffen werken. Een VR-bedrijf is een Brzo-bedrijf dat boven de hoge drempel van het Brzo:2015 komt en verplicht is een VR op te stellen.

Consultants van VNCW Consultants zijn goed bekend met de BRZO en alle verplichtingen die daar uit voortkomen. Zij kunnen als geen ander voor u uw Veiligheidsrapport opstellen. Neem nu contact met ons op via onderstaand formulier.

Download Free Icon  – download leaflet

.

 

  Bedrijfsnaam

  Uw naam (verplicht)

  Uw functie

  Uw email (verplicht)

  Straatnaam

  Postcode+plaats

  Uw telefoonnummer

  Uw bericht