Laat uw WABO omgevingsvergunning aanvragen door onze Wabo adviseur.

Het aanvragen van een WABO omgevingsvergunning vraagt om kennis van zaken. Vaak wordt die kennis onderschat. Met als resultaat dat belangrijke elementen in de aanvraag vergeten worden. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu

Ook wanneer uw vergunningverlener uw vergunningontwerp opstelt is het belangrijk dat er met veel kennis van zaken mee gekeken wordt. In de praktijk krijgen we veel vergunningen onder ogen waarbij bedrijven het zich zelf moeilijk hebben gemaakt en het ontwerp vol fouten zitten. De verschillende belangen zorgen bovendien nogal eens voor onmogelijke eisen.

Met betrekking tot de omgevingsvergunning van de volgende onderwerpen kunnen de VNCW Consultants u ondersteunen:

Bouwen en verbouwen

Alarminstallatie aanleggen
Bijbehorend bouwwerk bouwen
Dakkapel plaatsen
Dakraam, lichtkoepel of lichtstraat plaatsen
Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen
Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen
Normaal onderhoud uitvoeren
Privacyscherm plaatsen
(Schotel)antenne plaatsen
Slopen en/of asbest verwijderen
Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht
Slopen op grond van ruimtelijke regels
Woning bouwen
Zonnepaneel of -collector plaatsen
Zonwering, rolluik of rolhek bevestigen
Overig bouwwerk bouwen
Overige veranderingen

Terrein inrichten of veranderen

Erf- of perceelafscheiding plaatsen
Grondkering of damwand plaatsen
Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Kappen
Reclame plaatsen
Roerende zaken opslaan
Sport- of speeltoestel plaatsen
Tent, (sta)caravan, kampeerauto of trekkershut plaatsen
Tuinmeubilair plaatsen
Uitrit aanleggen of veranderen
Vlaggenmast plaatsen
Weg aanleggen of veranderen
Werk of werkzaamheden uitvoeren
Zwembad, bubbelbad of soortgelijke voorziening of vijver plaatsen

Werkzaamheden met betrekking tot gebruik en milieu

Bestaand bouwwerk gebruiken voor huisvesting in verband met mantelzorg
Bouwwerk brandveilig gebruiken
Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
Realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Specialistische werkzaamheden

Antenne-installatie met opstelpunt voor de C2000 infrastructuur plaatsen
Bouwkeet, bouwbord, steiger of andere hulpconstructie voor bouw-, sloop of aanlegwerkzaamheden plaatsen
Bouwwerk met agrarische functie bouwen
Bouwwerk ten behoeve van het verkeer, de infrastructuur of openbare voorziening plaatsen
Container voor inzamelen van huishoudelijk afval plaatsen
Elektronische sirene met bevestigingsconstructie voor waarschuwen bevolking plaatsen
Antenne-installatie voor mobiele telecommunicatie plaatsen
Magazijnstelling plaatsen
Straatmeubilair plaatsen

Aanvullende werkzaamheden

Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten
Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden
Gebruik gesloten stortplaats
Grondwaterbeschermingsgebied

Download Free Icon  – download leaflet.

 

  Ja, wij willen ondersteuning bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Neem contact met ons op.

  Bedrijfsnaam

  Uw naam (verplicht)

  Uw functie

  Uw email (verplicht)

  Straatnaam

  Postcode+plaats

  Uw telefoonnummer

  Uw bericht